نمایندگی ها

نام خانوادگی آدرستلفن تماسهمراهشعب نمایندگی
آقای میریوسفیاردبیل- خیابان جمهوری- روبروی کوچه حافظیه ۴ - الکترودیالوکس (دفتر فنی مهندسی فرا توان صنعت هوشمند)۰۴۵-۳۳۳۳۵۲۸۳۰۹۳۰۵۱۷۳۱۱۲عاملیت فروش استان اردبیل
آقای باجلانی اسلامشهر- انتهای خیابان مهدیه- (خیابان ابوترابی) جنب سنگبری نادی- پلاک ۲۰۱- کالای برق باجلانی۰۲۱-۵۶۱۲۵۷۰۳۰۹۱۲۲۰۵۹۸۸۳عاملیت فروش اسلامشهر
آقای مختارباف اهواز- خیابان طالقانی- نبش خیابان حافظ- ایران کابل۰۶۱-۳۲۲۳۲۳۴۵۰۹۱۲۸۹۹۳۹۳۶عاملیت فروش خوزستان
آقای طبری تنها بجنورد- خیابان امام خمینی- نرسیده به میدان فردوسی- روبروی بانک رفاه۰۵۸-۳۲۲۴۷۲۴۲۰۹۱۵۳۸۶۲۸۰۴عاملیت فروش خراسان شمالی
آقای کلاته بجنورد- خیابان شهید بهشتی جنوبی،روبروی بانک سپه مرکزی- کالای برق خراسان۰۵۸۳-۲۲۲۰۸۵۴۰۹۱۵۱۸۴۰۳۴۵نمایندگی خراسان شمالی
آقای خسروی تایباد- میدان یوسف آباد- جنب مسجد جامع- کالای برق خسروی۰۵۱-۵۴۵۳۶۹۷۳۰۹۱۵۱۲۷۱۱۳۱نمایندگی تایباد
آقای طغرایی تهران- خیابان لاله زار نو - بعد از منوچهری- نبش مجتمع تجاری البرز- واحد ۱۰۱ - الکتریکی طغرایی۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۰۶۰۹۱۲۱۳۸۷۰۰۸نمایندگی تهران
آقای موافقی درگز- خیابان نوخندان- جنب بانک صادرات- فروشگاه سیم و کابل موافقی۰۵۱-۴۶۲۲۵۴۳۴۰۹۱۵۵۸۱۴۰۳۹۹نمایندگی درگز
آقای واحدی زاهدان- خیابان طالقانی- الکتریکی البرز۰۵۴۳-۳۲۳۸۱۸۷۰۹۱۵۱۴۱۷۱۹۸عاملیت فروش زاهدان
آقای اذعان مطلق
شیراز- قاآنی شمالی- روبروی دانشگاه آزاد- کالای برق دیار نور۰۷۱-۳۷۳۹۰۱۳۴۰۹۳۶۳۵۶۸۸۳۶عاملیت فروش شیراز
آقایان جعفری_محمدی کرمانشاه- میدان جوانشیر- صنایع روشنایی بیستون۰۸۳-۳۷۲۷۷۸۰۰۰۹۱۸۹۱۸۹۲۷۷نمایندگی کرمانشاه
آقای مهدوی مشهد- خیابان خاکی- نبش آخوند خراسانی ۱۰/۲۰۵۱-۳۲۲۲۹۶۰۸۰۹۱۲۱۸۹۳۷۴۱نمایندگی مشهد
آقای کاشانی ۲ مشهد- خیابان خاکی-نبش آخوند خراسانی ۶۰۵۱-۳۲۲۲۵۸۵۵۰۹۱۵۳۱۴۶۳۷۵نمایندگی مشهد
آقای شهرستانکی مشهد- خیابان سنایی- نبش سنایی ۱۰ - فروشگاه مشهد صنعت۰۵۱-۳۷۲۸۰۰۸۸۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳نمایندگی مشهد
آقای کاشانی ۱ مشهد- خیابان سنایی، بین سنایی ۱۱ و ۱۳ - نیرو کابل مشهد ۰۵۱-۳۷۲۸۹۲۴۲۰۹۱۵۱۱۹۵۵۲۹نمایندگی مشهد
آقای محمدعلی شاهدیان یزد- بلوار جمهوری- کوچه شرق- فاز یک بسیجیان۰۳۵-۳۵۲۴۳۷۹۱۰۹۱۳۱۵۸۵۸۵۳نمایندگی فروش استان یزد