ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
کابل قابل انعطاف شيلددار
 
   
   
   

        کابلهای افشان با هادي مسي و با شيلد مسی با عايق و روکش هالوژن فري مقاوم در برابر شعله   

 
Flexible HFFR Insulated & HFFR sheathed  power  shielded cable - 300/500V

  ساختمان :

1-       هادي : از جنس مس کلاس 5  .

2-       عايق : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله .

3-       شيلد : تشکيل شده از رشته هاي مسي قلع اندود و بافته شده يا استرند شده و يا SOZ شده .

4-       روکش : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله.

5-       رنگبندي به ترتيب تعداد رشته : آبي – مشکي – زرد راه سبز – قهواي – قرمز – نارنجي ( تعداد 7 رشته به بالا همه رشته ها مشکي شماره دار و البته به همراه يک رشته زرد راه سبز )

6-       رنج ولتاژ : 300 / 500 V .

7-       استاندار د   VDE 0250 60331& & IEC   BS 7629 & BS 5839

8-       تحمل درجه حرارت تا حدود 600 درجه سانتیگراد

 
 
 
 

nominal cross section

No . of strand × dia

Insulation thickness

Sheath thickness

Specification copper shielded

Overall dia

Max. conductor resistance at 20ºc

Current capacity

Weight

copper wire number

copper wire

diameter

nominal cross section

mm

mm

mm

mm

n

mm

mm²

mm

Ω/km

A

Kg/km

2 x 1.5

30×0.25

0.7

1.2

96

0.16

1x20x0.035

9.0

13.30

20

104

3 x 1.5

30×0.25

0.7

1.3

96

0.16

1x25x0.035

9.70

13.30

20

132

4 x 1.5

30×0.25

0.7

1.4

96

0.16

1x30x0.035

10.70

13.30

20

162

3 x4

56 x 0.30

0.8

1.4

128

0.20

1x30x0.035

12.70

4.95

28

260

 
 
 

 

        کابلهای افشان با هادي مسي و با شيلد مسی با عايق و روکش هالوژن فري مقاوم در برابر شعله   

 

Flexible HFFR Insulated & HFFR sheathed  power  shielded cable  - 0.6/1KV         

 

  ساختمان :

1-       هادي : از جنس مس کلاس 5  .

2-       عايق : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله .

3-       شيلد : تشکيل شده از رشته هاي مسي قلع اندود و بافته شده يا استرند شده و يا SOZ شده .

4-       روکش : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله.

5-       رنگبندي به ترتيب تعداد رشته : آبي – مشکي – زرد راه سبز – قهواي – قرمز – نارنجي ( تعداد 7 رشته به بالا همه رشته ها مشکي شماره دار و البته به همراه يک رشته زرد راه سبز )

6-       رنج ولتاژ : 0.6 / 1 KV.

7-       استاندارد :60331 & IEC  ISIRI 3569-1 & BS 7629 & BS 5839

8-       تحمل دمای حدود 600 درجه سانتیگراد

 
 

nominal cross section

No . of strand × dia

Insulation thickness

Sheath thickness

Specification copper shielded

Overall dia

Max. conductor resistance at 20ºc

Current capacity

Weight

copper wire number

copper wire

diameter

nominal cross section

N*mm2

mm

mm

mm

n

mm

mm²

mm

Ω/km

A

Kg/km

2 x 1.5

30×0.25

0.8

1.8

96

0.16

1x25x0.035

10.6

13.30

20

136

 
 
 
 
 
 

 

 
   
   
   

        کابلهای افشان با هادي مسي و با شيلد مسی با عايق و روکش هالوژن فري مقاوم در برابر شعله   

 
Flexible HFFR Insulated & HFFR sheathed  power  shielded cable - 300/500V

  ساختمان :

1-       هادي : از جنس مس کلاس 5  .

2-       عايق : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله .

3-       شيلد : تشکيل شده از رشته هاي مسي قلع اندود و بافته شده يا استرند شده و يا SOZ شده .

4-       روکش : هالوژن فري مقاوم در برابر شعله.

5-       رنگبندي به ترتيب تعداد رشته : آبي – مشکي – زرد راه سبز – قهواي – قرمز – نارنجي ( تعداد 7 رشته به بالا همه رشته ها مشکي شماره دار و البته به همراه يک رشته زرد راه سبز )

6-       رنج ولتاژ : 300 / 500 V .

7-       استاندار د   VDE 0250 60331& & IEC   BS 7629 & BS 5839

8-       تحمل درجه حرارت تا حدود 600 درجه سانتیگراد

 
 
 
 

nominal cross section

No . of strand × dia

Insulation thickness

Sheath thickness

Specification copper shielded

Overall dia

Max. conductor resistance at 20ºc

Current capacity

Weight

copper wire number

copper wire

diameter

nominal cross section

mm

mm

mm

mm

n

mm

mm²

mm

Ω/km

A

Kg/km

2 x 1.5

30×0.25

0.7

1.2

96

0.16

1x20x0.035

9.0

13.30

20

104

3 x 1.5

30×0.25

0.7

1.3

96

0.16

1x25x0.035

9.70

13.30

20

132

4 x 1.5

30×0.25

0.7

1.4

96

0.16

1x30x0.035

10.70

13.30