ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
کابل کیسه ای

Standard :ISIRI607-52 , IEC 227 

استاندارد :  ISIRI607-52 , IEC 227 
Rated Voltage : 300/500 V ولتاژ اسمي  300/500: ولت
Construction:
ساختمان :   
2 Conductors veryfind annealed copper wire هادی از جنس مس تابيده شده با قابليت انعطاف پذيری  
Insulation: PVC  Insulation عايق: از جنس پي وي سي  
White PVC  Sheath غلاف: از جنس پي وي سي سفيد  
Application : For connecting portable application مواد مصرف: برای ارتباط وسايل الکتريکی  
Mechanical stresses are low appliances قابل حمل در محلهايی که فشار مکانيکی کمی وجود دارد.    
Application for heating appliances is not permissible استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد
   
   
   
 
 
 
 

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thickness

Mean overall dia

Sheath Thikness

Weight

Max . conductor resistance at 20ْ c

Current Capacity at 25ْ c

mm2

mm

mm

min

max

mm

Kg/Km

(Ω /Km)

(A)

mm

2*0.5

16*0.2

0.5

3*4.9

3.7*5.9

0.6

30

39

6

2*0.75

24*0.2

0.5

3.2*5.2

3.8*6.3

0.6

36

26

9

2*0.5

16*0.2

0.5

4.6

5.9

0.6

36

39

6

2*0.75

24*0.2

0.5

4.9

6.3

0.6

44

26

9

3*0.5

16*0.2

0.5

4.9

6.3

0.6

44

39

6

3*0.75

24*0.2

0.5

5.2

6.7

0.6

55

26

9

 
 

کابل قابل انعطاف سبک با غلاف PVC مطابق با استاندارد ISIRI 607-52 , IEC 227

 

Standard :ISIRI607-52 , IEC 227 

استاندارد :  ISIRI607-52 , IEC 227 
Rated Voltage : 300/500 V ولتاژ اسمي  300/500: ولت
Construction:
ساختمان :   
2 Conductors veryfind annealed copper wire هادی از جنس مس تابيده شده با قابليت انعطاف پذيری  
Insulation: PVC  Insulation عايق: از جنس پي وي سي  
White PVC  Sheath غلاف: از جنس پي وي سي سفيد  
Application : For connecting portable application مواد مصرف: برای ارتباط وسايل الکتريکی  
Mechanical stresses are low appliances قابل حمل در محلهايی که فشار مکانيکی کمی وجود دارد.    
Application for heating appliances is not permissible استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد
   
   
   
 
 
 
 

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thickness

Mean overall dia

Sheath Thikness

Weight

Max . conductor resistance at 20ْ c

Current Capacity at 25ْ c

mm2

mm

mm

min

max

mm

Kg/Km

(Ω /Km)

(A)

mm

2*0.5

16*0.2

0.5

3*4.9

3.7*5.9

0.6

30

39

6

2*0.75

24*0.2

0.5

3.2*5.2

3.8*6.3

0.6

36

26

9

2*0.5

16*0.2

0.5

4.6

5.9

0.6

36

39

6

2*0.75

24*0.2

0.5

4.9

6.3

0.6

44

26

9

3*0.5

16*0.2

0.5

4.9

6.3

0.6

44

39

6

3*0.75

24*0.2

0.5

5.2

6.7

0.6

55

26

9

 
 

کابل قابل انعطاف سبک با غلاف PVC مطابق با استاندارد ISIRI 607-52 , IEC 227

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد می باشد. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر