ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
کابلهای کولری:

Standard :Conductor ISIRI 3084

 ISIRI 3084استاندارد:هادی       
Inner Wire : ISIRI 607-01,607-05  ISIRI 607-01,607-05سیم زیری
Rated Voltage : 300/450V ولتاژ اسمي : 300/450ولت
Construction: ساختمان :
Conductor: Annealed Copper wire هادي : از جنس مس تک رشته نرم شده
Insulation: PVC  Insulation عايق: از جنس پی وی سی در رنگهای مختلف
White PVC  Sheath غلاف: از جنس پی وی سی برنگ سفيد
Application : For Fixed Installing In مواد مصرف : برای نصب ثابت در داخل ساختمانهای
Dry Indoors , Where (Mechanical damage) Is Not Expected خشک هنگاميکه احتمال صدمات مکانيکی  ناچيز است
   
   
   
 
 
 

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thickness

Sheath Thickness

Mean Overal Dia

Weight

Max . conductor resistance at 20ْ c

Current Capacity at 25ْ c

min

max

N*mm2

mm

mm

mm

mm

mm

Kg/Km

(Ω /Km)

(A)

4×1

1×1.13

0.6

0.9

6

7.8

91

18.1

12

4×1.5

1×1.38

0.7

1.1

8

9.5

132

12.1

16

5×1

1×1.13

0.6

1

7

8.8

111

18.1

12

5×1.5

1×1.38

0.7

1.1

8.5

10

155

12.1

16

 
 

 

 

Standard :Conductor ISIRI 3084

 ISIRI 3084استاندارد:هادی       
Inner Wire : ISIRI 607-01,607-05  ISIRI 607-01,607-05سیم زیری
Rated Voltage : 300/450V ولتاژ اسمي : 300/450ولت
Construction: ساختمان :
Conductor: Annealed Copper wire هادي : از جنس مس تک رشته نرم شده
Insulation: PVC  Insulation عايق: از جنس پی وی سی در رنگهای مختلف
White PVC  Sheath غلاف: از جنس پی وی سی برنگ سفيد
Application : For Fixed Installing In مواد مصرف : برای نصب ثابت در داخل ساختمانهای
Dry Indoors , Where (Mechanical damage) Is Not Expected خشک هنگاميکه احتمال صدمات مکانيکی  ناچيز است
   
   
   
 
 
 

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thickness

Sheath Thickness

Mean Overal Dia

Weight

Max . conductor resistance at 20ْ c

Current Capacity at 25ْ c

min

max

N*mm2

mm

mm

mm

mm

mm

Kg/Km

(Ω /Km)

(A)

4×1

1×1.13

0.6

0.9

6

7.8

91

18.1

12

4×1.5

1×1.38

0.7

1.1

8

9.5

132

12.1

16

5×1

1×1.13

0.6

1

7

8.8

111

18.1

12

5×1.5

1×1.38

0.7

1.1

8.5

10

155

12.1

16

 
 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد می باشد. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر