ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
کابل جريدار
استاندارد  :Standard
IEC 60502 , IEC60227-6 ISIRI 3569 , ISIRI607-6 IEC 60502 , IEC60227-6 ISIRI 3569 , ISIRI607-6
ولتاژ اسمي : Kv  0.6/1     Rated Voltage : 0.6/1K          v
ساختمان:

    Construction:

هادي: از جنس مس کلاس1 

Conductor: Class1 Copper

عايق :   PVC Insulation: PVC
روکش: از جنس با استقامت کششی کمPVC   
Sheath: PVC

کاربرد : اين کابلها معمولاً در کشور افغانستان در ساختمانها و روي ديوار نصب مي شوند .

 
 
 
 
 

سایز

قطر*تعداد رشته

ضخامت عایق

ضخامت روکش

وزن کل

 
 

N*mm²

Mm*n

mm

mm

mm

 

2*1.5

1*1.78

0.7

0.9

87

 

2*2.5

1*1.78

0.8

0.9

123

 

3*1.5

1*1.38

0.7

0.9

123

 
 

 

 

استاندارد  :Standard
IEC 60502 , IEC60227-6 ISIRI 3569 , ISIRI607-6 IEC 60502 , IEC60227-6 ISIRI 3569 , ISIRI607-6
ولتاژ اسمي : Kv  0.6/1     Rated Voltage : 0.6/1K          v
ساختمان:

    Construction:

هادي: از جنس مس کلاس1 

Conductor: Class1 Copper

عايق :   PVC Insulation: PVC
روکش: از جنس با استقامت کششی کمPVC   
Sheath: PVC

کاربرد : اين کابلها معمولاً در کشور افغانستان در ساختمانها و روي ديوار نصب مي شوند .

 
 
 
 
 

سایز

قطر*تعداد رشته

ضخامت عایق

ضخامت روکش

وزن کل

 
 

N*mm²

Mm*n

mm

mm

mm

 

2*1.5

1*1.78

0.7

0.9

87

 

2*2.5

1*1.78

0.8

0.9

123

 

3*1.5

1*1.38

0.7

0.9

123