کابل مفتولی با هادی آلومینیومی و آرموردار با شیلد مسی

کابل مفتولی با هادی آلومینیومی و آرموردار با شیلد مسی

توضیحات تکمیلی

استاندارد

ISIRI 3569, BS 5467, IEC 60502, VDE 0271

جنس هادی

از جنس آلومینیوم کلاس2

عایق

_ شیلد: SOZ تشکیل شده از رشته های مسی استرند شده که می تواند توام با نوارمسی نیز باشد, پلی اتیلن کراسلینک شده

ساختمان

روکش: PVC_ بدینگ: از جنس PVC _ آرمور: از رشته های فولادی و آلومینیوم

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

WeightMax. conductor
Resistance
At 20°c
Overall
Diameter
Copper shield specificationsCopper shield specificationsArmor
Details
Armor
Details
Sheath
Thickness
Bedding
Thickness
Insulation
Thickness
No. Of
Strands
× Diameter
Nominal Cross Section
---------Copper wire diameterCopper wire numberArmor
Wire
diameter

Armor
Wire
number
--------------
Kg/Km(Ω/Km)mmmmNmmNmmmmmmN×mmN×mm2
۷۸۹۱.۹۱۱۸.۲۰۰.۴۰۱۲۷۱.۲۵۳۴۱.۸۱.۲۰.۷۷X1.7۱X16
۹۰۰۱.۲۰۲۰۰.۴۰۱۲۷۱.۲۵۳۸۱.۸۱.۲۰.۹۷X2.14۱X25
۹۸۳۰.۸۶۸۲۱.۱۰۰.۴۰۱۲۷۱.۲۵۴۱۱.۸۱.۲۰.۹۷X2.52۱X35
۱۲۴۵۰.۶۴۱۲۳.۴۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۳۶۱.۸۱.۲۱۷X3۱X50
۱۴۱۰۰.۴۴۳۲۵.۳۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۳۹۱.۸۱.۲۱.۱۱۹X2.14۱X70
۱۵۸۵۰.۳۲۰۲۷.۲۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۳۱.۸۱.۲۱.۱۱۹X2.52۱X95
۱۷۵۹۰.۲۵۳۲۹.۱۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۶۱.۹۱.۲۱.۲۳۷X2.01۱X120
۲۰۱۴۰.۲۰۶۳۱۰.۵۰۱۲۷۱.۶۵۰۱.۹۱.۲۱.۴۳۷X2.19۱X150
۲۵۴۵۰.۱۶۴۳۴.۶۰۰.۵۰۱۲۷۲۴۵۲.۱۱.۲۱.۶۳۷X2.48۱X185
۲۸۷۷۰.۱۲۵۳۷.۴۰۰.۵۰۱۲۷۲۴۹۲.۲۱.۲۱.۷۶۱X2.19۱X240
۳۲۴۰۰.۱۰۰۴۰۰.۵۰۱۲۷۲۵۳۲.۲۱.۲۱.۸۶۱X2.48۱X300
۴۷۳۱۸.۱۱۶.۴۰۰.۴۰۱۲۱.۲۵۳۱۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.38۲X1.5
۶۵۷۱۲.۱۱۸.۱۰۰.۴۰۲۰۱.۲۵۳۳۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.78۲X2.5
۷۳۳۷.۴۱۱۹۰.۴۰۳۲۱.۲۵۳۶۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.25۲X4
۸۲۳۴.۶۱۲۰.۱۰۰.۴۰۴۸۱.۲۵۳۸۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.76۲X6
۱۱۱۲۳.۰۸۲۲.۴۰۰.۴۰۸۰۱.۶۳۴۱.۸۱.۲۰.۷۱X3.57۲X10
۱۴۱۸۱.۹۱۲۵.۵۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۱۰۱.۸۱.۲۰.۷۷X1.7۲X16
۱۷۵۰۱.۲۰۲۹.۱۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۶۱.۹۱.۲۰.۹۷X2.14۲X25
۲۰۰۰۰.۸۶۸۳۱.۵۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۵۱۲۱.۲۰.۹۷X2.52۲X35
۶۲۱۱۸.۱۱۷.۷۰۰.۴۰۱۲۱.۲۵۳۲۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.38۳X1.5
۶۸۶۱۲.۱۱۸.۶۰۰.۴۰۲۰۱.۲۵۳۴۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.78۳X2.5
۷۶۹۷.۴۱۱۹.۶۰۰.۴۰۳۲۱.۲۵۳۷۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.25۳X4
۸۶۶۴.۶۱۲۰.۷۰۰.۴۰۴۸۱.۲۵۴۰۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.76۳X6
۱۱۷۵۳.۰۸۲۳.۲۰۰.۴۰۸۰۱.۶۳۵۱.۸۱.۲۰.۷۱X3.57۳X10
۱۵۰۴۱.۹۱۲۶.۵۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۲۱.۸۱.۲۰.۷۷X1.7۳X16
۱۸۷۰۱.۲۰۳۰.۴۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۹۱.۹۱.۲۰.۹۷X2.14۳X25
۲۳۹۰۰.۸۶۸۳۳.۸۰۰.۴۰۱۲۷۲۴۴۲۱.۲۰.۹۷X2.52۳X35
۶۶۳۱۸.۱۱۸.۵۰۰.۴۰۱۲۱.۲۵۳۴۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.38۴X1.5
۷۳۶۱۲.۱۱۹.۴۰۰.۴۰۲۰۱.۲۵۳۷۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.78۴X2.5
۸۲۹۷.۴۱۲۰.۶۰۰.۴۰۳۲۱.۲۵۳۹۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.25۴X4
۱۰۷۲۴.۶۱۲۲.۵۰۰.۴۰۴۸۱.۶۳۴۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.76۴X6
۱۲۷۹۳.۰۸۲۵۰.۴۰۸۰۱.۶۳۸۱.۸۱.۲۰.۷۱X3.57۴X10
۱۶۶۰۱.۹۱۲۸.۳۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۵۱.۹۱.۲۰.۷۷X1.7۴X16
۲۳۲۰۱.۲۰۳۳.۵۰۰.۴۰۱۲۷۲۴۳۲۱.۲۰.۹۷X2.14۴X25
۲۶۷۰۰.۸۶۸۳۶.۴۰۰.۴۰۱۲۷۲۴۷۲.۱۱.۲۰.۹۷X2.52۴X35
۷۰۸۱۸.۱۱۹.۲۵۰.۴۰۱۲۱.۲۵۳۶۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.38۵X1.5
۷۹۰۱۲.۱۲۰.۳۰۰.۴۰۲۰۱.۲۵۳۹۱.۸۱.۲۰.۷۱X1.78۵X2.5
۱۰۲۷۷.۴۱۲۲.۳۰۰.۴۰۳۲۱.۶۳۳۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.25۵X4
۱۱۶۰۴.۶۱۲۴۰.۴۰۴۸۱.۶۳۶۱.۸۱.۲۰.۷۱X2.76۵X6
۱۳۹۲۳.۰۸۲۵.۸۲۰.۴۰۸۰۱.۶۴۰۱.۸۱.۲۰.۷۱X3.57۵X10
۱۸۳۲۱.۹۱۳۰.۴۰۰.۴۰۱۲۷۱.۶۴۹۲۱.۲۰.۷۷X1.7۵X16
۲۵۷۵۱.۲۰۳۶۰.۴۰۱۲۷۲۴۷۲.۱۱.۲۰.۹۷X2.14۵X25
۲۹۸۰۰.۸۶۸۳۹.۳۰۰.۴۰۱۲۷۲۵۲۲.۲۱.۲۰.۹۷X2.52۵X35

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مفتولی با هادی آلومینیومی و آرموردار با شیلد مسی”