کابل مفتول و نیمه افشان

کابل مفتول و نیمه افشان

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502, VDE 0271 ISIRI 3569, BS 5467

ساختمان

2،3،4 یا 5 هادی از مس انیل شده

عایق

عایق PVC _ روکش PVC

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

Current
Capacity
At 25°c
Max. conductor
Resistance
At 20°c
WeightOverall
Diameter
Sheath
Thickness
Filler
Thickness
Insulation
Thickness
No. Of
Strands
× Diameter
Nominal Cross Section
On the ground------------------------
(A)(Ω/Km)Kg/KmmmmmmmmmN×mmN×mm2
۲۰۱۲.۱۱۸۷۱۱.۶۱.۸۱۰.۸۱X1.38۲X1.5
۲۰۱۲.۱۱۹۷۱۱.۹۱.۸۱۰.۸۷X0.52۲X1.5
۲۷۷.۴۱۲۵۲۱۳.۲۱.۸۱۰.۸۱X1.78۲X2.5
۲۷۷.۴۱۲۶۶۱۳.۶۱.۸۱۰.۸۷X0.67۲X2.5
۳۶۴.۶۱۳۰۷۱۴.۱۱.۸۱۱۱X2.25۲X4
۳۶۴.۶۱۳۲۶۱۴.۷۱.۸۱۱۷X0.85۲X4
۴۷۳.۰۸۳۷۵۱۵.۱۱.۸۱۱۱X2.76۲X6
۴۷۳.۰۸۴۰۰۱۵.۸۱.۸۱۱۷X1.04۲X6
۶۵۱.۸۳۵۰۲۱۶.۷۱.۸۱۱۱X3.57۲X10
۶۵۱.۸۳۵۳۷۱۷.۷۱.۸۱۱۷X1.35۲X10
۸۷۱.۱۵۷۲۲۱۹.۸۱.۸۱۱۷X1.7۲X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۰۳۹۲۳.۱۱.۸۱۱.۲۷X2.14۲X25
۱۴۳۰.۵۲۴۱۳۲۸۲۵.۵۱.۸۱۱.۲۷X2.52۲X35
۲۰۱۲.۱۲۱۰۱۲۱.۸۱۰.۸۱X1.38۳X1.5
۲۰۱۲.۱۲۲۰۱۲.۴۱.۸۱۰.۸۷X0.52۳X1.5
۲۷۷.۴۱۲۸۷۱۳.۷۱.۸۱۰.۸۱X1.78۳X2.5
۲۷۷.۴۱۳۰۱۱۴.۲۱.۸۱۰.۸۷X0.67۳X2.5
۳۶۴.۶۱۳۵۶۱۴.۷۱.۸۱۱۱X2.25۳X4
۳۶۴.۶۱۳۷۶۱۵.۴۱.۸۱۱۷X0.85۳X4
۴۷۳.۰۸۴۴۳۱۵.۸۱.۸۱۱۱X2.76۳X6
۴۷۳.۰۸۴۶۷۱۶.۶۱.۸۱۱۷X1.04۳X6
۶۵۱.۸۳۶۰۶۱۷.۶۱.۸۱۱۱X3.57۳X10
۶۵۱.۸۳۶۴۲۱۸.۶۱.۸۱۱۷X1.35۳X10
۸۷۱.۱۵۸۷۹۲۰.۹۱.۸۱۱۷X1.7۳X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۲۷۹۲۴.۵۱.۸۱۱.۲۷X2.14۳X25
۱۴۳۰.۵۲۴۱۶۵۵۲۷۱.۸۱۱.۲۷X2.52۳X35
۲۰۱۲.۱۲۴۱۱۲.۸۱.۸۱۰.۸۱X1.38۴X1.5
۲۰۱۲.۱۲۵۳۱۳.۲۱.۸۱۰.۸۷X0.52۴X1.5
۲۷۷.۴۱۳۳۳۱۴.۷۱.۸۱۰.۸۱X1.78۴X2.5
۲۷۷.۴۱۳۵۱۱۵.۲۱.۸۱۰.۸۷X0.67۴X2.5
۳۶۴.۶۱۴۲۱۱۵.۸۱.۸۱۱۱X2.25۴X4
۳۶۴.۶۱۴۴۳۱۶.۵۱.۸۱۱۷X0.85۴X4
۴۷۳.۰۸۵۲۹۱۷.۱۱.۸۱۱۱X2.76۴X6
۴۷۳.۰۸۵۵۷۱۸۱.۸۱۱۷X1.04۴X6
۶۵۱.۸۳۷۳۵۱۹۱.۸۱۱۱X3.57۴X10
۶۵۱.۸۳۷۷۶۲۰۱.۸۱۱۷X1.35۴X10
۸۷۱.۱۵۱۰۷۴۲۲.۷۱.۸۱۱۷X1.7۴X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۵۷۴۲۶.۸۱.۸۱۱.۲۷X2.14۴X25
۱۴۳۰.۵۲۴۲۰۶۳۲۹.۸۱.۸۱۱.۲۷X2.52۴X35
۲۰۱۲.۱۲۸۰۱۳.۶۱.۸۱۰.۸۱X1.38۵X1.5
۲۰۱۲.۱۲۹۳۱۴.۱۱.۸۱۰.۸۷X0.52۵X1.5
۲۷۷.۴۱۳۹۳۱۵.۸۱.۸۱۰.۸۱X1.78۵X2.5
۲۷۷.۴۱۴۱۲۱۶.۴۱.۸۱۰.۸۷X0.67۵X2.5
۳۶۴.۶۱۴۹۹۱۷.۱۱.۸۱۱۱X2.25۵X4
۳۶۴.۶۱۵۲۶۱۷.۸۱.۸۱۱۷X0.85۵X4
۴۷۳.۰۸۶۳۳۱۸.۴۱.۸۱۱۱X2.76۵X6
۴۷۳.۰۸۶۶۶۱۹.۴۱.۸۱۱۷X1.04۵X6
۶۵۱.۸۳۸۸۶۲۰.۶۱.۸۱۱۱X3.57۵X10
۶۵۱.۸۳۹۳۶۲۲۱.۸۱۱۷X1.35۵X10
۸۷۱.۱۵۱۳۰۵۲۴.۷۱.۸۱۱۷X1.7۵X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۹۳۶۲۹.۵۱.۹۱۱.۲۷X2.14۵X25
۱۴۳۰.۵۲۴۲۵۸۰۳۳.۳۱.۲۱.۲۱.۲۷X2.52۵X35

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مفتول و نیمه افشان”