اطلاعات تماس

تلفن های تماس

دفتر مرکزی

+۹۸-۵۱-۳۱۵۶

شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

+۹۸-۵۱-۳۵۴۱۱۵۰۰

+۹۸-۵۱-۳۵۴۱۳۲۷۷-۹

شرکت سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

+۹۸-۵۱-۳۵۴۱۱۴۰۰

+۹۸-۵۱-۳۵۴۱۱۴۰۱

فکس

+۹۸-۵۱-۳۵۴۱۴۸۴۴

پست الکترونیک

مدیریت عامل

toghraei@mashadcable.ir

واحد بازرگانی

info@mashadcable.ir

آزمایشگاه آکرودیته مشهد

accredited@mashadcable.ir

آزمایشگاه آکرودیته مخابراتی و قدرت خراسان

accredited_kh@mashadcable.ir

واحد تحقیق و توسعه

r&d@mashadcable.ir

آدرس

مشهد – شهرک صنعتی توس – بلوار تلاش شمالی – تلاش شمالی ۱۰ – قطعه ۴۸۰

فرم تماس و شکایات

فرم همکاری با ما

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و در صورت وجود، رزومه خود را آپلود نمایید.