قرار گرفتن در وندور لیست شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

چکیده مطلب

شرکت صنایع سیم و کابل مشهد وارد وندور متروی تهران و حومه قرار گرفت

توضیحات کامل