نمایندگی ها

نام خانوادگی آدرستلفن تماسهمراهشعب نمایندگی
آقای شهرستانکی مشهد _ خیابان سنایی _ نبش سنایی ۱۰ _ فروشگاه
مشهد صنعت
۰۵۱-۳۷۲۸۰۰۸۸۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳
۰۹۱۵۳۲۱۲۴۲۶
نمایندگی مشهد
آقای مجید
کاشانی
مشهد _ خیابان سنایی، بین سنایی ۱۱ و ۱۳ _ نیرو کابل
مشهد
۰۵۱-۳۷۲۸۹۲۴۲۰۹۱۵۱۱۹۵۵۲۹نمایندگی مشهد
آقای مجتبی
کاشانی
مشهد _ خیابان خاکی _ نبش آخوند خراسانی ۶۰۵۱-۳۲۲۲۵۸۵۵۰۹۱۵۳۱۴۶۳۷۵نمایندگی مشهد
آقای مهدوی مشهد _ خیابان خاکی _ نبش آخوند خراسانی ۱۰/۲۰۵۱-۳۲۲۲۹۶۰۸۰۹۱۲۱۸۹۳۷۴۱نمایندگی مشهد
آقای طغرایی تهران _ خیابان لاله زار نو _ بعد از منوچهری _ نبش
مجتمع تجاری البرز _ واحد ۱۰۱ _ الکتریکی طغرایی
۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۰۶۰۹۱۲۱۳۸۷۰۰۸
۰۹۱۲۳۱۸۶۵۰۷
نمایندگی تهران
آقایان مهادی و گلدوزیان تهران - میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان فردوسی پلاک ۵۳ ۰۲۱-۳۶۴۸۳۵۵۲
۰۲۱-۳۶۴۸۳۷۰۹-
۰۹۱۲۳۵۹۰۰۹۴
۰۹۱۲۱۱۹۸۲۰۲
دفتر مرکزی تهران
آقایان شهرستانکی و محمدپورتهران - جردن کوچه بابک مرکزی پلاک۵/۱ ساختمان کیان واحد ۳۷۰۹۱۵۱۸۶۳۰۳۳۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳
jordanoffice@mashadcable.ir
شرکت مدار صاعقه رعدتهران _ خیابان لاله زار _ کوچه صفا منش _ داخل کوچه دکتر آقاجان _ پلاک ۱۷ _ طبقه دوم-۰۲۱۶۶۷۳۰۷۴۲
۰۲۱۶۶۷۳۰۴۳۷
-۰۲۱۶۶۷۳۰۷۴۲
۰۲۱۶۶۷۳۰۴۳۷
دفتر فروش لاله زار
آقایان جعفری و محمدی کرمانشاه _ میدان جوانشیر _ صنایع روشنایی بیستون۰۸۳-۳۷۲۷۷۸۰۰۰۹۱۸۹۱۸۹۲۷۷نمایندگی کرمانشاه
آقای کلاته بجنورد _ خیابان شهید بهشتی جنوبی ، روبروی بانک
سپه مرکزی _ کالای برق خراسان
۰۵۸-۳۲۷۴۳۶۲۰۰۹۱۵۱۸۴۰۳۴۵نمایندگی خراسان شمالی
آقای موافقی درگز _ خیابان نوخندان _ جنب بانک صادرات _ فروشگاه سیم و کابل موافقی۰۵۱-۴۶۲۲۵۴۳۴۰۹۱۵۵۸۱۰۳۹۹نمایندگی درگز
آقای مختارباف اهواز _ خیابان طالقانی _ نبش خیابان حافظ _ ایران کابل۰۶۱-۳۲۲۳۲۳۴۵۰۹۱۲۸۹۹۳۹۳۶عاملیت فروش خوزستان
آقای طبری تنها بجنورد _ خیابان امام خمینی _ نرسیده به میدان فردوسی _ روبروی بانک رفاه۰۵۸-۳۲۲۴۷۲۴۲۰۹۱۵۳۸۶۲۸۰۴عاملیت فروش خراسان شمالی
آقایان امینی و سروریاصفهان اتوبان ذوب آهن _ سهراه نیروگاه _
کوی بافندگان _ فرعی توحید _ ساختمان گل نور _ تجهیز نور صنایع روشنایی امین
۰۹۱۳۴۴۹۰۰۶۱۰۹۱۳۱۰۷۴۰۷۵
۰۹۱۳۲۰۱۰۵۲۶
عاملیت فروش استان اصفهان
آقای میریوسفیاردبیل _ خیابان جمهوری _ روبروی کوچه حافظیه ۴
_ الکترودیالوکس
(دفتر فنی مهندسی فرا توان صنعت هوشمند)
۰۴۵-۳۳۳۳۵۲۸۳ ۰۹۳۰۵۱۷۳۱۱۲عاملیت فروش استان اردبیل
آقای پورحسینیقم _ میدان امام _ ابتدای بلوار شهید بهشتی _
برق پایتخت قم
۰۲۵-۳۶۷۰۲۰۲۲۰۹۱۲۱۵۱۹۶۰۸عاملیت فروش استان قم
آقای کافی تفتیکرج _ پل فردیس _ بلوار چمران _ بین دفتر هواپیمایی هما و تالار دژ _ کالای برق پارس۰۲۶۳۲۲۰۱۴۱۵
۰۲۶۳۲۲۲۴۶۶۶
۰۹۱۲۴۶۶۱۷۵۹
۰۹۳۳۴۴۱۲۹۸۵
نمایندگی استان البرز