نمایندگی ها

نام خانوادگی آدرستلفن تماسهمراهشعب نمایندگی
آقای شهرستانکی مشهد _ خیابان سنایی _ نبش سنایی ۱۰ _ فروشگاه
مشهد صنعت
۰۵۱-۳۷۲۸۰۰۸۸۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳نمایندگی مشهد
آقای مجید
کاشانی
مشهد _ خیابان سنایی، بین سنایی ۱۱ و ۱۳ _ نیرو کابل
مشهد
۰۵۱-۳۷۲۸۹۲۴۲۰۹۱۵۱۱۹۵۵۲۹نمایندگی مشهد
آقای مجتبی
کاشانی
مشهد _ خیابان خاکی _ نبش آخوند خراسانی ۶۰۵۱-۳۲۲۲۵۸۵۵۰۹۱۵۳۱۴۶۳۷۵نمایندگی مشهد
آقای مهدوی مشهد _ خیابان خاکی _ نبش آخوند خراسانی ۱۰/۲۰۵۱-۳۲۲۲۹۶۰۸۰۹۱۲۱۸۹۳۷۴۱نمایندگی مشهد
آقای طغرایی تهران _ خیابان لاله زار نو _ بعد از منوچهری _ نبش
مجتمع تجاری البرز _ واحد ۱۰۱ _ الکتریکی طغرایی
۰۲۱-۶۶۳۴۱۸۰۶۰۹۱۲۱۳۸۷۰۰۸
۰۹۱۲۳۱۸۶۵۰۷
نمایندگی تهران
آقایان طغرایی تهران _ خیابان لاله زار جنوبی _ بعد از کوچه علیپور _ روبروی پارکینگ البرز _ پلاک ۲۲۹ ۰۲۱-۳۶۴۱۷۱۱۵
۳۶۴۱۷۸۹۹
۰۹۱۲۸۱۶۶۸۱۲
۰۹۱۲۳۱۸۶۵۰۷
نمایندگی تهران
آقایان جعفری و محمدی کرمانشاه _ میدان جوانشیر _ صنایع روشنایی بیستون۰۸۳-۳۷۲۷۷۸۰۰۰۹۱۸۹۱۸۹۲۷۷نمایندگی کرمانشاه
آقای محمدعلی شاهدیان یزد _ بلوار جمهوری _ کوچه شرق _ فاز یک بسیجیان۰۳۵-۳۵۲۴۳۷۹۱۰۹۱۳۱۵۸۵۸۵۳نمایندگی استان یزد
آقای کلاته بجنورد _ خیابان شهید بهشتی جنوبی ، روبروی بانک
سپه مرکزی _ کالای برق خراسان
۰۵۸-۳۲۷۴۳۶۲۰۰۹۱۵۱۸۴۰۳۴۵نمایندگی خراسان شمالی
آقای موافقی درگز _ خیابان نوخندان _ جنب بانک صادرات _ فروشگاه سیم و کابل موافقی۰۵۱-۴۶۲۲۵۴۳۴۰۹۱۵۵۸۱۴۰۳۹نمایندگی درگز
آقای خسروی تایباد _ میدان یوسف آباد _ جنب مسجد جامع _ کالای
برق خسروی
۰۵۱-۵۴۵۳۶۹۷۳۰۹۱۵۱۲۷۱۱۳۱نمایندگی تایباد
آقای اذعان مطلق
شیراز _ قاآنی شمالی _ روبروی دانشگاه آزاد _ کالای
برق دیار نور
۰۷۱-۳۷۳۹۰۱۳۴۰۹۳۶۳۵۶۸۸۳۶عاملیت فروش شیراز
آقای واحدی زاهدان _ خیابان طالقانی _ الکتریکی البرز۰۵۴-۳۳۲۳۸۱۸۷۰۹۱۵۱۴۱۷۱۹۸عاملیت فروش زاهدان
آقای مختارباف اهواز _ خیابان طالقانی _ نبش خیابان حافظ _ ایران کابل۰۶۱-۳۲۲۳۲۳۴۵۰۹۱۲۸۹۹۳۹۳۶عاملیت فروش خوزستان
آقای طبری تنها بجنورد _ خیابان امام خمینی _ نرسیده به میدان فردوسی _ روبروی بانک رفاه۰۵۸-۳۲۲۴۷۲۴۲۰۹۱۵۳۸۶۲۸۰۴عاملیت فروش خراسان شمالی
آقای باجلانی اسلامشهر، انتهای خیابان مهدیه، خیابان شهید ابوترابی،
جنب سنگبری نادی، پلاک ۲۰۱
۰۲۱-۵۶۱۲۵۷۰۳۰۹۱۲۲۰۵۹۸۸۳عاملیت فروش اسلامشهر
آقای میریوسفیاردبیل _ خیابان جمهوری _ روبروی کوچه حافظیه ۴
_ الکترودیالوکس
(دفتر فنی مهندسی فرا توان صنعت هوشمند)
۰۴۵-۳۳۳۳۵۲۸۳ ۰۹۳۰۵۱۷۳۱۱۲عاملیت فروش استان اردبیل
آقای پورحسینیقم _ میدان امام _ ابتدای بلوار شهید بهشتی _
برق پایتخت قم
۰۲۵-۳۶۷۰۲۰۲۲۰۹۱۲۱۵۱۹۶۰۸عاملیت فروش استان قم
آقایان امینی و سروریاصفهان اتوبان ذوب آهن _ سهراه نیروگاه _
کوی بافندگان _ فرعی توحید _ ساختمان گل نور _ تجهیز نور صنایع روشنایی امین
۰۹۱۳۴۴۹۰۰۶۱۰۹۱۳۱۰۷۴۰۷۵
۰۹۱۳۲۰۱۰۵۲۶
عاملیت فروش استان اصفهان