پروژه استادیوم ۳۰۰۰۰ نفری فوتبال امام رضا

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش PVC جهت انتقال انرژی و کابلهای شبکه و دیتا