پروژه استادیوم ۳۰۰۰۰ نفری فوتبال امام رضا

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش PVC جهت انتقال انرژی و کابلهای شبکه و دیتا