پروژه برج بین المللی مالی و اقتصادی پاژ

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR ، جهت انتقال انرژی و کابلهای شبکه و دیتا