پروژه بیمارستان علوی

° موارد مصرف : کابلهای مسی با عایق و روکش هالوژن فری