پروژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای دیتا و شبکه و کابلهای اطفاء حریق با نوار میکا