پروژه تجاری تفریحی بازار بزرگ فردوسی

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای دیتا و شبکه