پروژه تجاری و مخابراتی برج میلاد

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس با نوار میکا و روکش HFFR ، کابلهای شبکه و دیتا