پروژه تجاری _ اقامتی بهار

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مسی و آلومینیومی با روکش PVC/LS