پروژه تجاری _ اقامتی بهار

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مسی و آلومینیومی با روکش PVC/LS