پروژه تجاری _ اقامتی قدس

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خرسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR ، جهت انتقال انرژی و کابلهای شبکه و دیتا