پروژه تفریحی تجاری مشهد مال

° موارد مصرف : کابلهای افشان و مفتول مسی با هادی مس و با روکش PVC ، کابلهای شبکه و دیتا