پروژه تفریحی سرزمین موجهای آبی

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس با نوار میکا و روکش HFFR