پروژه تفریحی سرزمین موجهای خروشان

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR