پروژه توسعه بیمارستان تخصصی قلب جوادالائمه

° موارد مصرف : کابلهای شبکه و دیتا جهت انتقال اطلاعات و کابلهای افشان هالوژن فری جهت مصرف در مکانهای بسته