پروژه توسعه حرم امام علی (ع)

چکیده مطلب

° محل پروژه : کشور عراق _ نجف اشرف

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای افشان و نیمه افشان مسی با عایق PVC و کابلهای مفتول آلومینیومی آرموردار