پروژه توسعه حرم امام علی (ع)

° موارد مصرف : کابلهای افشان و نیمه افشان مسی با عایق PVC و کابلهای مفتول آلومینیومی آرموردار