پروژه توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد (مجری شرکت دند)

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس