پروژه راه اندازی کارخانه تولید داروهای بیوتک و نانو داروها

° موارد مصرف : کابلهای نسوز با نوار میکا و کابلهای دیرسوز با عایق و روکش LSOH