پروژه راه اندازی کارخانه تولید داروهای بیوتک و نانو داروها

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای نسوز با نوار میکا و کابلهای دیرسوز با عایق و روکش LSOH