پروژه شرکت ساختمانی شهرسازی هشتم ( پروژه مجلل)

­° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای اطفاء حریق با نوار میکا