پروژه شرکت ملی حفاری ایران

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان مسی و آلومینیومی با عایق XLPE ، روکش مقاوم دربرابر مواد شیمیایی و نفتی جهت مصرف در پروژه های نفتی