پروژه شرکت مهندسی ژنراتور مپنا _ پارس

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان البرز _ کرج

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای فشار ضعیف مسلح با هادی مسی و عایق PVC/LS