پروژه شرکت نمایشگاهای بین المللی تهران

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR