پروژه شرکت نمایشگاهای بین المللی تهران

چکیده مطلب

° محل پروژه : تهران

توضیحات کامل

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR