پروژه شرکت پرستیژ لند ایران

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان اصفهان

توضیحات کامل

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای اطفاء حریق با نوار میکا