پروژه شرکت پرستیژ لند ایران

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای اطفاء حریق با نوار میکا