پروژه شهرداری مشهد

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای مسی گرد رشته ای و نیمه افشان با عایق و روکش PVC/LS