پروژه طرح توسعه بیمارستان رضوی

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR ، کابلهای ابزار دقیق و هالوژن فری جهت اتاقهای عمل رباتیک