پروژه طرح توسه شرکت پپسی

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش PVC ، جهت انتقال انرژی به مصرف کننده های صنعتی