پروژه فولاد کاویان

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان مسی و آلومینیومی آرموردار مقاوم دربرابر مواد نفتی و شیمیایی ، جهت مصرف در پروژه های نفتی