پروژه مجتمع تجاری _ مسکونی آرمان

° موارد مصرف : سیم و کابلهای افشان مسی و کابلهای نیمه افشان مسی با عایق و روکش LSOH