پروژه مرکز تعطیلات ، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس با نوار میکا و روکش HFFR ، کابلهای شبکه و دیتا