پروژه هتل مجلل درویشی

° موارد مصرف : کلیه ی کابلهای ساختمانی، شبکه ، هالوژن فری و …

( صفر تا ۱۰۰ پروژه )