پروژه پالایش فجر جم

° موارد مصرف : کابلهای نسوز با نوار میکا و کابلهای دیرسوز با عایق و روکش LSOH