پروژه پایانه مرزی _ لطف آباد

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ درگز

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای شبکه و دیتا جهت انتقال اطلاعات و کابلهای افشان هالوژن فری جهت مصرف در مکانهای بسته