پروژه ۷۵۰ واحدی مسکونی ثامن

° موارد مصرف : سیم و کابلهای افشان مسی و کابلهای نیمه افشان مسی و کابلهای کواکسیال JIS