پروژ نفت و گاز مارون

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان مسی و آلومینیومی آرموردار،مقاوم در برابر مواد نفتی و شیمیایی جهت مصرف در پروژه های نفتی