لیست ارائه دهندگان خدمات ایمنی وآتش نشانی کابلهای سیستم اعلام حریق کشور

چکیده مطلب

قرار گرفتن و تایید شرکت سیم و کابل مشهد در لیست تاییدیه سازمان اتش نشانی کرج جهت کابلهای ضد اتش

توضیحات کامل