اخبار

تایید کابلهای مقاوم در برابر حریق سیم و کابل مشهد توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از آتش‌سوزی در تاسیسات و ساختمان‌ها، کابلهای مقاوم در برابر حریق سیم و کابل تولیدی شرکت سیم و کابل مشهد، به لیست تایید شده‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزوده

بیشتر بخوانید

بازدید ، مشارکت و تعامل مراجع قضایی استان خراسان رضوی

{ موضوع جلسه }
مشارکت و تعامل مراجع قضایی در جهت رفع معضل جولان سیم و کابل های غیر استاندارد و تقلبی در سطح بازار
// برگزار کننده:
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
تاریخ برگزاری:
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
// محل برگزاری:
سالن همایش های شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
// افراد حاضر در جلسه:
// جناب آقای مرتضوی معاونت دادگستری استان خراسان رضوی و ریاست کمیسیون قضایی رفع موانع تولید
// جناب آقای رضوانی نژاد ریاست دادگستری طرقبه شاندیز
// جناب آقای محمدزاده دادستان عمومی طرقبه شاندیز
// جناب آقای شفیعی ریاست اداره حقوقی دادگاه های مشهد
// جناب آقای بهشتی معاونت دادستان کل استان خراسان رضوی
// جناب آقای مدنی ریاست تعزیرات مشهد
// جناب آقای کریمپور سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی
// جناب آقای تقوایی سرپرست معاونت اشتغال و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی

بیشتر بخوانید

جلسه هم اندیشی مهندسان شرکت توزیع نیروی برق تهران و سازمان نظام مهندسی تهران

تاریخ برگذاری ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ /
برگذارکننده : ستاد اتحاد مهندسان
/ محل برگذاری : شورای شهر تهران
/ افراد حاضر در جلسه :
مهندس رضایی معاون بهره برداری توزیع برق تهران
/ مهندس صادقی مدیر کل دفتر مهندسی توانیر
/ مهندس هاشمی پور معاون توزیع نیروی برق تهران – منطقه فردوسی
/ مهندس هادیان معاون توزیع نیروی برق تهران – منطقه خیام
/ مهندس داوودی مدیر توزیع برق نیروی تهران – منطقه بعثت
/ مهندس فیروزمندی معاون برق تهران پارس
/ مهندس مرحمتی مدیر توزیع برق نیروی تهران – منطقه نارمک
/ مهندس جمالی مدیر برنامه ریزی توزیع برق تهران
/ مهندس کاظمی – توزیع نیروی برق تهران
/ مهندس کرمی – رئیس نظام مهندسی تهران
/ مهندس احدی – رئیس واحد برق نظام مهندسی تهران
/ مهندس نور – مجری طرح کاهش تلفات نظام مهندسی تهران
/ مهندس مهدی غفاری – دبیر اجرایی ستاد اتحاد مهندسان
/ مهندسین شرکت سیم و کابل مشهد

بیشتر بخوانید