مقالات

مهندسی ایمنی

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علوم مهندسی و کاربرد این دانش در فعالی تهای علمی و تولید مواد جدید، تغییرات شگرفی در انواع صنایع پدید آمده است. صنعت سیم و کابل با توجه به اهمیت و جایگاهی که دارد همیشه در کانون توجه و مطالعه متخصصان و کارشناسان حوز ههای مختلف قرار داشته است.
نقش پلیمر در صنعت سیم وکابل به دلیل استفاده از انواع آن به عنوان عایق و روکش بسیار پر اهمیت است.
یکی از انواع پلیمر قاب لاستفاده در این صنعت مواد لاستیکی هستند که سیلیکون یکی از انواع آنها محسوب میشود.

بیشتر بخوانید