معرفی گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد

شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

تولید سالم ، رنج امروز، گنج فردا

رزومه

پروژهای انجام شده

کاتالوگ محصولات

افتخارات

address

مشهد – شهرک صنعتی توس

بولوار تلاش شمالی – خیابان دهم