کابل افشان با عایق و روکش هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش