کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق

توضیحات تکمیلی

استاندارد

BS 5308, EN 50288-7

عایق

عایق PVC _ روکش PVC

ولتاژ اسمی

300/500 ولت

موارد مصرف

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد


Mean
overall Diameter
Mean
overall Diameter
Sheath
Thickness
Sheath
Thickness
Size of Armor WireSize of Armor WireBedding
Thickness
Bedding
Thickness
Bedding
Thickness
No. Of
Or Pair
No. Of
Or Pair
No. Of
Strands
× Diameter
Nominal Cross Section
Multi
Pair
Multi
core
Multi
Pair
Multi
core
Multi
Pair
Multi
Pair
Multi
Pair
Multi
core
---Multi
Pair
Multi
core
------
mmmmmmmmmmmmmmmmmm------N×mmmm2
۱۰.۴۱۰.۴۱.۳۱.۳۰.۹۰.۹۰.۸۰.۸۰.۶۱۲۱۶x0.20۰.۵
۱۱.۳۱۰.۷۱.۳۱.۳۰.۹۰.۹۰.۸۰.۸۰.۶۲۳۱۶x0.20۰.۵
۱۶.۹۱۱.۳۱.۵۱.۳۰.۹۰.۹۱.۱۰.۸۰.۶۵۴۱۶x0.20۰.۵
۲۱.۹۱۲.۹۱.۶۱.۴۱.۲۵۰.۹۱.۲۰.۹۰.۶۱۰۶۱۶x0.20۰.۵
۲۵.۴۱۵.۷۱.۷۱.۵۱.۶۰.۹۱.۳۱.۱۰.۶۱۵۱۰۱۶x0.20۰.۵
۲۸.۱۱۹.۶۱.۸۱.۶۱.۶۱.۲۵۱.۳۱.۲۰.۶۲۰۲۰۱۶x0.20۰.۵
۱۰.۷۱۰.۷۱.۳۱.۳۰.۹۰.۹۰.۸۰.۸۰.۶۱۲۲۴x0.20۰.۷۵
۱۱.۹۱۱.۱۱.۴۱.۳۰.۹۰.۹۰.۸۰.۸۰.۶۲۳۲۴x0.20۰.۷۵
۱۸.۸۱۱.۹۱.۵۱.۴۱.۲۵۰.۹۱.۲۰.۸۰.۶۵۴۲۴x0.20۰.۷۵
۲۴.۳۱۳.۵۱.۷۱.۴۱.۶۰.۹۱.۳۰.۹۰.۶۱۰۶۲۴x0.20۰.۷۵
۲۷.۲۱۶.۵۱.۸۱.۵۱.۶۰.۹۱.۳۱.۱۰.۶۱۵۱۰۲۴x0.20۰.۷۵
۳۰.۳۲۰.۷۱.۸۱.۶۱.۶۱.۲۵۱.۵۱.۲۰.۶۲۰۲۰۲۴x0.20۰.۷۵
۱۱.۹۱۱.۹۱.۴۱.۴۰.۹۰.۹۰.۸۰.۸۰.۶۱۲۷x0.52۱.۵
۱۳.۳۱۲.۵۱.۴۱.۴۰.۹۰.۹۰.۹۰.۹۰.۶۲۳۷x0.52۱.۵
۲۱.۱۱۳.۳۱.۶۱.۴۱.۲۵۰.۹۱.۲۰.۹۰.۶۵۴۷x0.52۱.۵
۲۷.۴۱۵.۳۱.۸۱.۴۱.۶۰.۹۱.۳۱.۱۰.۶۱۰۶۷x0.52۱.۵
۳۱.۲۱۹.۴۱.۹۱.۶۱.۶۱.۲۵۱.۵۱.۲۰.۶۱۵۱۰۷x0.52۱.۵
۳۴.۷۲۴.۳۲.۰۱.۷۱.۶۱.۶۱.۵۱.۳۰.۶۲۰۲۰۷x0.52۱.۵

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل ابزار دقیق”