کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(24)12/20KV

کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(24)12/20KV

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502-2, ISIRI 3569-2

جنس هادی

CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC(Bd)/ATA or STA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY

ساختمان

PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath)

عایق

Double Tape Armor, PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا

ولتاژ اسمی

24KV

Total Weight ApproxTotal Weight Approxcable Diameter
Approx
Sheath ThicknessThickness tape armored Bedding
Thickness
Insulation ThicknessNo × Diameter ConductorCross Section
AL
Kg/Km
CU
Kg/Km
mmmmmmmmmm N×mmN×mm2
۹۵۷۱۱۶۳۲۹۱.۹۰.۲۱.۰۵.۵۷x2.56۱x35/16
۱۰۴۵۱۳۳۲۳۱۱.۹۰.۲۱.۰۵.۵۱۹x1.82۱x50/16
۱۲۰۶۱۶۱۱۳۳۲.۰۰.۲۱.۲۵.۵۱۹x2.16۱x70/16
۱۳۵۳۱۹۰۴۳۵۲.۱۰.۲۱.۲۵.۵۱۹x2.52۱x95/16
۱۵۸۶۲۲۸۲۳۷۲.۱۰.۵۱.۲۵.۵۳۷x2.03۱x120/16
۱۷۴۸۲۶۲۰۳۹۲.۲۰.۵۱.۲۵.۵۳۷x2.27۱x150/16
۲۰۱۲۳۰۸۵۴۱۲.۳۰.۵۱.۲۵.۵۳۷x2.52۱x185/25
۲۲۵۸۳۶۵۶۴۳۲.۳۰.۵۱.۲۵.۵۶۱x2.24۱x240/25
۲۵۷۷۴۳۱۹۴۶۲.۴۰.۵۱.۴۵.۵۶۱x2.5۱x300/25
۳۱۱۴۵۴۴۱۵۰۲.۶۰.۵۱.۴۵.۵۶۱x2.89۱x400/35
۳۵۲۶۶۴۳۲۵۳۲.۷۰.۵۱.۴۵.۵۶۱x3.23۱x500/35
۴۲۲۸۷۸۹۴۵۷۲.۸۰.۵۱.۶۵.۵۹۱x2.97۱x630/50
۴۸۸۴۹۵۴۸۶۱۲.۹۰.۵۱.۶۵.۵۹۱x3.35۱x800/50
۳۰۹۹۳۷۲۳۶۰۲.۹۰.۵۱.۶۵.۵۷x2.56۳x35/16
۳۴۰۵۴۲۷۶۶۳۳.۰۰.۵۱.۶۵.۵۱۹x1.82۳x50/16
۳۷۹۳۵۰۲۰۶۶۳.۱۰.۵۱.۶۵.۵۱۹x2.16۳x70/16
۴۲۳۴۵۹۰۴۷۰۳.۲۰.۵۱.۸۵.۵۱۹x2.52۳x95/16
۴۷۳۵۶۸۴۵۷۴۳.۳۰.۵۱.۸۵.۵۳۷x2.03۳x120/16
۵۲۴۳۷۸۸۱۷۷۳.۵۰.۵۱.۸۵.۵۳۷x2.27۳x150/16
۶۲۷۴۹۵۲۵۸۳۳.۶۰.۸۱.۸۵.۵۳۷x2.52۳x185/25
۷۱۲۰۱۱۳۵۴۸۸۳.۸۰.۸۱.۸۵.۵۶۱x2.24۳x240/25
۷۹۷۴۱۳۲۵۰۹۴۴.۰۰.۸۱.۸۵.۵۶۱x2.5۳x300/25
۹۶۸۷۱۶۷۳۷۱۰۲۴.۲۰.۸۲.۰۵.۵۶۱x2.89۳x400/35
۳۶۲۰۴۲۴۳۶۰۲.۹۰.۵۱.۶۵.۵۷x2.56۳x35/16
۳۹۵۴۴۸۲۴۶۳۳.۰۰.۵۱.۶۵.۵۱۹x1.82۳x50/16
۴۳۷۷۵۶۰۳۶۶۳.۱۰.۵۱.۶۵.۵۱۹x2.16۳x70/16
۴۸۵۳۶۵۲۲۷۰۳.۲۰.۵۱.۸۵.۵۱۹x2.52۳x95/16
۵۳۹۲۷۵۰۲۷۴۳.۳۰.۵۱.۸۵.۵۳۷x2.03۳x120/16
۵۹۳۱۸۵۷۰۷۷۳.۵۰.۵۱.۸۵.۵۳۷x2.27۳x150/16
۷۴۴۷۱۰۶۹۹۸۳۳.۶۰.۸۱.۸۵.۵۳۷x2.52۳x185/25
۸۳۷۳۱۲۶۰۸۸۸۳.۸۰.۸۱.۸۵.۵۶۱x2.24۳x240/25
۹۳۰۵۱۴۵۸۱۹۴۴.۰۰.۸۱.۸۵.۵۶x2.5۳x300/25
۱۱۱۳۶۱۸۱۸۵۱۰۲۴.۲۰.۸۲.۰۵.۵۶۱x2.89۳x400/35
CAPACITANCEREACTANCE (Ω/Km)REACTANCE (Ω/Km)AC resistance (Ω/Km)AC resistance (Ω/Km)Cross section
(µf/Km)FlatTrefoilFlatTrefoilN×mm2
۰.۱۶۰.۲۴۶۰.۱۵۵۰.۶۶۸۰.۶۶۸۱x35/16
۰.۱۷۰.۲۳۴۰.۱۴۵۰.۴۹۴۰.۴۹۴۱x50/16
۰.۱۹۰.۲۲۴۰.۱۳۷۰.۳۴۲۰.۳۴۲۱x70/16
۰.۲۱۰.۲۱۵۰.۱۳۰۰.۲۴۶۰.۲۴۷۱x95/16
۰.۲۳۰.۲۰۷۰.۱۲۵۰.۱۹۶۰.۱۹۶۱x120/16
۰.۲۵۰.۲۰۲۰.۱۲۱۰.۱۵۹۰.۱۵۹۱x150/16
۰.۲۷۰.۱۹۵۰.۱۱۷۰.۱۲۷۰.۱۲۷۵۱x185/25
۰.۳۰۰.۱۸۸۰.۱۱۱۰.۰۹۷۱۰.۰۹۷۷۱x240/25
۰.۳۲۰.۱۸۳۰.۱۰۸۰.۰۷۷۸۰.۰۷۸۷۱x300/25
۰.۳۶۰.۱۷۵۰.۱۰۴۰.۰۶۱۴۰.۰۶۲۶۱x400/25
۰.۴۰۰.۱۶۹۰.۱۰۱۰.۰۴۸۶۰.۰۵۰۲۱x500/25
۰.۴۴۰.۱۶۴۰.۰۹۸۰.۰۳۸۵۰.۰۴۰۶۱x630/50
۰.۴۸۰.۱۶۰۰.۰۹۶۰.۰۳۱۲۰.۰۳۳۷۱x800/50
CAPACITANCE
(µf/Km)
REACTANCE
(Ω/Km)
AC resistance
(Ω/Km)
Cross section
N×mm2
۰.۱۶۰.۱۴۴۰.۶۶۸۳x35/16
۰.۱۷۰.۱۳۴۰.۴۹۴۳x50/16
۰.۱۹۰.۱۲۷۰.۳۴۲۳x70/16
۰.۲۱۰.۱۲۰۰.۲۴۷۳x95/16
۰.۲۳۰.۱۱۵۰.۱۹۶۳x120/16
۰.۲۵۰.۱۱۱۰.۱۵۹۳x150/16
۰.۲۷۰.۱۰۷۰.۱۲۷۶۳x185/25
۰.۳۰۰.۱۰۲۰.۰۹۷۹۳x240/25
۰.۳۲۰.۰۹۹۰.۰۷۹۳x300/25

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(24)12/20KV”