کابل افشان 300/500 ولت و 0.6/1 کیلو ولت

کابل افشان 300/500 ولت و 0.6/1 کیلو ولت

توضیحات تکمیلی

استاندارد

ISIRI(607)53 , ISIRI 3569, IEC 60227, IEC 60502

ساختمان

4,3,2 یا5 رشته هادی از جنس مس

عایق

از جنس PVC

موارد مصرف

در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشارمتوسط مکانیکی

ولتاژ اسمی

500 v & 0.6/1Kv /300

voltageMin insulation
Resistance at 70°c
Current
Capacity
At 25°c
Max. Of conductor
Resistance
At 20°c
WeightSheath
Thickness
Insulation
Thickness
No. Of
Strands
× Diameter
Normal Cross Section
VMΩ/Km(A)Ω/KmKg/KmmmmmN×mmN×mm2
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۱۱۳۲۶۴۳۰.۸۰.۶۲۴x0.20۲x0.75
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۱۱۳۲۶۵۶۰.۸۰.۶۲۴x0.20۲x0.75
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۱۶۱۹.۵۶۴۰.۸۰.۶۳۲x0.20۲x1
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۲۰۱۳.۳۸۳۰.۸۰.۷۳۰x0.25۲x1.5
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۰۹۲۷۷.۹۸۱۲۵۱.۰۰.۸۵۰x0.25۲x2.5
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۳۶۴.۹۵۲۴۵۱.۸۱.۰۵۶x0.30۲x4
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۵۴۴۳.۳۳۱۰۱.۸۱.۰۸۴x0.30۲x6
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۳۶۱۱.۹۱۴۱۵۱.۸۱.۰۸۰x0.40۲x10
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۴۶۸۲۱.۲۱۵۶۰۱.۸۱.۰۱۲۶x0.40۲x16
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۴۱۰۸۰.۷۸۹۴۰۱.۸۱.۲۱۹۶x0.40۲x25
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۱۱۳۲۶۶۵۰.۸۰.۶۲۴x0.20۳x0.75
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۱۶۱۹.۵۷۵۰.۸۰.۶۳۲x0.20۳x1
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۲۰۱۳.۳۱۰۵۰.۹۰.۷۳۰x0.25
۳x1.5
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۰۹۲۷۷.۹۸۱۶۵۱.۱۰.۸۵۰x0.25۳x2.5
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۳۶۴.۹۵۲۹۵۱.۸۱.۰۵۶x0.30۳x4
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۵۴۴۳.۳۳۶۵۱.۸۱.۰۸۴x0.30۳x6
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۳۶۱۱.۹۱۵۱۵۱.۸۱.۰۸۰x0.40۳x10
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۴۶۸۲۱.۲۱۷۱۰۱.۸۱.۰۱۱۵x0.40۳x16
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۱۰۸۰.۷۸۹۱۰۱.۸۱.۲۱۷۹x0.40۳x25
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۱۱۳۲۶۷۷۰.۸۰.۶۲۴x0.20۴x0.75
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۱۶۱۹.۵۹۳۰.۹۰.۶۳۲x0.20۴x1
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۲۰۱۳.۳۱۳۰۱۰.۷۳۰x0.25۴x1.5
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۰۹۲۷۷.۹۸۱۹۳۱.۱۰.۸۵۰x0.25۴x2.5
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۳۶۴.۹۵۳۴۵۱.۸۱.۰۵۶x0.30۴x4
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۵۴۴۳.۳۴۵۰۱.۸۱.۰۸۴x0.30۴x6
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۳۶۱۱.۹۱۶۴۰۱.۸۱.۰۸۰x0.40۴x10
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۴۶۸۲۱.۲۱۸۸۰۱.۸۱.۰۱۱۵x0.40۴x16
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۱۰۸۰.۷۸۱۳۰۰۱.۸۱.۲۱۷۹x0.40۴x25
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۱۱۳۲۶۹۲۰.۹۰.۶۲۴x0.20۵x0.75
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۱۶۱۹.۵۱۰۹۰.۹۰.۶۳۲x0.20۵x1
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۱۰۲۰۱۳.۳۱۶۰۱.۱۰.۷۳۰x0.25۵x1.5
۳۰۰/۵۰۰۰.۰۰۹۲۷۷.۹۸۲۳۵۱.۲۰.۸۵۰x0.25۵x2.5
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۳۶۴.۹۵۴۲۰۱.۸۱.۰۵۶x0.30
۵x4
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۵۴۴۳.۳۵۴۵۱.۸۱.۰۸۴x0.30۵x6
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۶۳۶۱۱.۹۱۷۸۵۱.۸۱.۰۸۰x.40۵x10
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۴۶۸۲۱.۲۱۱۰۸۰۱.۸۱.۰۱۱۵x0.40۵x16
۶۰۰/۱۰۰۰۰.۰۰۷۶۱۰۸۰.۷۸۱۸۰۰۱.۹۱.۲۱۷۹x0.40۵x25

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل افشان ۳۰۰/۵۰۰ ولت و ۰.۶/۱ کیلو ولت”