کابل فشار متوسط زره دارN2XSYRY (36)18/30KV

کابل فشار متوسط زره دارN2XSYRY (36)18/30KV

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502-2, ISIRI 3569-2

جنس هادی

CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/AWA or SWA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY

ساختمان

PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath)

عایق

PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, صفحه عایق ترکیب نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا

Total Weight ApproxTotal Weight Approxcable Diameter
Approx
Sheath ThicknessDiameter wire ArmoredBedding
Thickness
Insulation ThicknessNo × Diameter ConductorCross Section
AL
Kg/Km
CU
Kg/Km
mmmmmmmmmmN×mmN×mm2
۱۷۹۵۲۰۸۳۳۹۲.۲۲.۰۱.۲۸۱۹X1.82۱X50/16
۱۹۶۴۲۳۶۸۴۱۲.۳۲.۰۱.۲۸۱۹X2.16۱X70/16
۲۱۲۳۲۶۷۴۴۳۲.۳۲.۰۱.۲۸۱۹X2.52۱X95/16
۲۴۵۳۳۱۴۹۴۵۲.۴۲.۵۱.۲۸۳۷X2.03۱X120/16
۲۶۳۶۳۵۰۸۴۷۲.۵۲.۵۱.۲۸۳۷X2.27۱X150/16
۲۹۷۱۴۰۴۴۵۰۲.۵۲.۵۱.۴۸۳۷X2.52۱X185/25
۳۲۹۱۴۶۸۸۵۱۲.۶۲.۵۱.۴۸۶۱X2.24۱X240/25
۳۶۱۳۵۳۵۴۵۴۲.۷۲.۵۱.۴۸۶۱X2.5۱X300/25
۴۱۹۶۶۵۲۳۵۸۲.۸۲.۵۱.۴۸۶۱X2.89۱X400/35
۴۷۳۴۷۶۴۰۶۱۲.۹۲.۵۱.۶۸۶۱X3.23۱X500/35
۵۴۴۷۹۱۱۲۶۵۳.۰۲.۵۱.۶۸۹۱X2.97۱X630/50
۶۲۱۵۱۰۸۷۹۶۹۳.۲۲.۵۱.۶۸۹۱X3.35۱X800/50
۵۷۲۲۶۵۹۴۸۰۳.۵۳.۱۵۱.۸۸۱۹X1.82۳X50/16
۶۲۱۰۷۴۳۶۸۳۳.۶۳.۱۵۱.۸۸۱۹X2.16۳X70/16
۶۸۱۴۸۴۸۴۸۷۳.۸۳.۱۵۱.۸۸۱۹X2.52۳X95/16
۷۳۳۵۹۴۴۵۹۱۳.۹۳.۱۵۱.۸۸۳۷X2.03۳X120/16
۷۹۲۷۱۰۵۶۵۹۴۴.۰۳.۱۵۱.۸۸۳۷X2.27۳X150/16
۸۹۷۱۱۲۲۲۲۱۰۰۴.۲۳.۱۵۲.۰۸۳۷X2.52۳X185/25
۹۹۶۶۱۴۲۰۱۱۰۴۴.۴۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.24۳X240/25
۱۰۹۱۸۱۶۱۹۴۱۱۰۴.۵۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.5۳X300/25
۱۲۷۷۶۱۹۸۲۶۱۱۷۴.۸۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.89۳X400/35
۸۵۲۰۹۳۹۰۸۰۳.۵۳.۱۵۱.۸۸۱۹X1.82۳X50/16
۹۱۲۹۱۰۳۵۵۸۳۳.۶۳.۱۵۱.۸۸۱۹X2.16۳X70/16
۹۸۹۵۱۱۵۶۵۸۷۳.۸۳.۱۵۱.۸۸۱۹X2.52۳X95/16
۱۰۵۳۸۱۲۶۴۷۹۱۳.۹۳.۱۵۱.۸۸۳۷X2.03۳X120/16
۱۱۲۹۳۱۳۹۳۰۹۴۴.۰۳.۱۵۱.۸۸۳۷X2.27۳X150/16
۱۲۴۹۹۱۵۷۵۰۱۰۰۴.۲۳.۱۵۲.۰۸۳X2.52۳X185/25
۱۳۶۹۵۱۷۹۳۰۱۰۴۴.۴۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.24۳X240/25
۱۴۸۵۱۲۰۱۲۶۱۱۰۴.۵۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.5۳X300/25
۱۶۹۹۳۲۴۰۴۲۱۱۷۴.۸۳.۱۵۲.۰۸۶۱X2.89۳X400/35

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دارN2XSYRY (36)18/30KV”